Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > BANDAI Sailor Moon Carddass Trading Cards
 • Carddass1_08
  Carddass 1 - Sailor Moon

  28 files, last updated on 2013-12-19 02:21:50 UTC

 • Carddass_2_08
  Carddass 2 - Sailor Moon

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:11:52 UTC

 • Carddass_3_06
  Carddass 3 - Sailor Moon & R

  42 files, last updated on 2013-11-11 06:54:09 UTC

 • Carddass_4_34
  Carddass 4 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:12:40 UTC

 • Carddass_5_41
  Carddass 5 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:13:27 UTC

 • Carddass_6_34
  Carddass 6 - Sailor Moon R & S

  42 files, last updated on 2014-01-23 15:22:10 UTC

 • Carddass_7_38
  Carddass 7 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:14:26 UTC

 • Carddass8_30
  Carddass 8 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-04-25 06:45:15 UTC

 • Carddass9_32
  Carddass 9 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-12-19 07:12:03 UTC

 • Carddass_10_33
  Carddass 10 - Sailor Moon SuperS

  42 files, last updated on 2013-04-26 08:55:59 UTC

 • 10 albums
  Latest Additions
  • Carddass_7_20
   Meioh Setsuna
   270 views
   No. 258
  • Carddass_5_04
   Sailor Pluto
   313 views
   No. 158
  • Carddass_4_37
   Tsukino Chibi-Usa
   311 views
   No. 149
  • Carddass_2_03
   Sailor Mars
   270 views
   No. 31
  • Carddass1_02
   Sailor Mars, Moon, Mercury
   352 views
   No. 2
  • Carddass_4_42
   Aino Minako
   282 views
   No. 154
  • Carddass_4_41
   Kino Makoto
   297 views
   No. 153
  • Carddass_4_40
   Hino Rei
   284 views
   No. 152
  Random Images
  • Carddass9_42
   Super Sailor Moon & Chibi Moon
   458 views
   No. 364
  • Carddass_7_10
   Sailor Pluto
   269 views
   No. 248
  • Carddass_2_23
   Sailor Moon
   233 views
   No. 51
  • Carddass_2_15
   Kino Makoto
   248 views
   No. 43
  • Carddass_4_24
   Mizuno Ami, Aino Minako
   189 views
   No. 136
  • Carddass_6_38
   Sailor Mercury
   267 views
   No. 234
  • Carddass_7_35
   Sailor Venus
   251 views
   No. 273
  • Carddass_5_05
   Tsukino Usagi
   306 views
   No. 159