Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > BANDAI Sailor Moon Carddass Trading Cards
 • Carddass1_08
  Carddass 1 - Sailor Moon

  28 files, last updated on 2013-12-19 02:21:50 UTC

 • Carddass_2_08
  Carddass 2 - Sailor Moon

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:11:52 UTC

 • Carddass_3_06
  Carddass 3 - Sailor Moon & R

  42 files, last updated on 2013-11-11 06:54:09 UTC

 • Carddass_4_34
  Carddass 4 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:12:40 UTC

 • Carddass_5_41
  Carddass 5 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2015-11-14 02:51:16 UTC

 • Carddass_6_34
  Carddass 6 - Sailor Moon R & S

  42 files, last updated on 2014-01-23 15:22:10 UTC

 • Carddass_7_38
  Carddass 7 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:14:26 UTC

 • Carddass8_30
  Carddass 8 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-04-25 06:45:15 UTC

 • Carddass9_32
  Carddass 9 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-12-19 07:12:03 UTC

 • Carddass_10_09
  Carddass 10 - Sailor Moon SuperS

  42 files, last updated on 2018-03-14 06:02:44 UTC

 • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-05
  Sailor Moon 30th Anniversary Carddass

  17 files, last updated on 2019-02-05 02:10:39 UTC

 • 11 albums
  Latest Additions
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-17
   Sailor Moon
   400 views
   Info Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-16
   Sailor Senshi
   519 views
   Sticker Seal
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-15
   Sailor Senshi
   484 views
   Seal Stickers
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-14
   Sailor Senshi
   475 views
   Seal Stickers
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-13
   Sailor Starlights
   531 views
   Display Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-12
   Princess Serenity
   668 views
   Display Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-11
   Inner Senshi
   670 views
   Display Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-10
   Outer Senshi
   689 views
   Display Sheet
  Random Images
  • Carddass_7_34
   Kumada Yuuichirou & Hino Rei
   1703 views
   No. 272
  • Carddass_5_07
   Hino Rei
   2142 views
   No. 161
  • Carddass_3_34
   Sailor Moon & Tsukino Usagi
   1717 views
   No. 104
  • Carddass_10_02
   Super Sailor Chibi Moon
   2615 views
   No. 366
  • Carddass_5_24
   Inner Senshi
   1813 views
   No. 178
  • Carddass_7_19
   Tsukino Chibi-Usa
   1760 views
   No. 257
  • Carddass_4_17
   Sailor Moon
   2115 views
   No. 129
  • Carddass_2_02
   Sailor Mercury
   2042 views
   No. 30