Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > Shitajiki (Pencil Boards)
Shitajiki (Pencil Boards)
 • Shitajiki_09b
  Sailor Moon S
  2803 views
  Tenou Haruka
  Kaiou Michiru
 • Shitajiki_10
  Sailor Moon S
  1986 views
  Kaiou Michiru
  Sailor Neptune
 • Shitajiki_11
  Sailor Moon S
  1917 views
  Tenou Haruka
  Sailor Uranus
 • Shitajiki_12
  Sailor Moon
  2007 views
  Chiba Mamoru
  Tuxedo Kamen
 • Shitajiki_13
  Sailor Moon
  1460 views
  Sailor Senshi
  Inner Senshi
 • Shitajiki_14
  Sailor Stars
  2744 views
  Inner Senshi
  Outer Senshi
  Sailor Starlights
 • Shitajiki_15
  Sailor Stars
  1549 views
  Inner Senshi
  Outer Senshi
  Sailor Starlights
 • Shitajiki_16
  Sailor Moon
  1563 views
  Nakayoshi Furoku
  Sailor Moon
  Inner Senshi
 • Shitajiki_17
  Sailor Moon
  1588 views
  Nakayoshi Furoku
  Sailor Moon
  Sailor Senshi
 • Shitajiki_18
  40th Anniversary
  1484 views
  Nakayoshi
  Sailor Moon
  Sailor Senshi
 • Shitajiki_19
  40th Anniversary
  1545 views
  Nakayoshi
  Sailor Moon
  Inner Senshi
 • Shitajiki_20
  Sailor Senshi
  1474 views
  Sailor Senshi
  Sailor Moon Super S
27 images on 3 pages