Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > Shitajiki (Pencil Boards)
Shitajiki (Pencil Boards)
 • Shitajiki_09b
  Sailor Moon S
  3122 views
  Tenou Haruka
  Kaiou Michiru
 • Shitajiki_10
  Sailor Moon S
  2192 views
  Kaiou Michiru
  Sailor Neptune
 • Shitajiki_11
  Sailor Moon S
  2119 views
  Tenou Haruka
  Sailor Uranus
 • Shitajiki_12
  Sailor Moon
  2214 views
  Chiba Mamoru
  Tuxedo Kamen
 • Shitajiki_13
  Sailor Moon
  1645 views
  Sailor Senshi
  Inner Senshi
 • Shitajiki_14
  Sailor Stars
  3035 views
  Inner Senshi
  Outer Senshi
  Sailor Starlights
 • Shitajiki_15
  Sailor Stars
  1735 views
  Inner Senshi
  Outer Senshi
  Sailor Starlights
 • Shitajiki_16
  Sailor Moon
  1777 views
  Nakayoshi Furoku
  Sailor Moon
  Inner Senshi
 • Shitajiki_17
  Sailor Moon
  1779 views
  Nakayoshi Furoku
  Sailor Moon
  Sailor Senshi
 • Shitajiki_18
  40th Anniversary
  1676 views
  Nakayoshi
  Sailor Moon
  Sailor Senshi
 • Shitajiki_19
  40th Anniversary
  1727 views
  Nakayoshi
  Sailor Moon
  Inner Senshi
 • Shitajiki_20
  Sailor Senshi
  1672 views
  Sailor Senshi
  Sailor Moon Super S
27 images on 3 pages