Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > Sailor Moon Shitajiki Pencil Boards > Sailor Moon Sailor Stars Shitajiki
Sailor-moon-sailor-stars-shitajiki-01

Sailor Starlights & Kakyuu
Inner & Outer Senshi
Galaxia & Beryl
3210 views

  • Sailor-moon-rohto-kodomo-soft-shitajiki-01
  • Sailor-moon-rohto-kodomo-soft-shitajiki-02
  • Sailor-moon-sailor-stars-shitajiki-01
  • Sailor-moon-sailor-stars-shitajiki-02
  • Shitajiki_07